31 THAN

1 then ( than ) (( yen ))

2 þanne þanne

3 yen

4 yan ( yen ) (( yenne ))

5 then ( than )

6 þen ( þan )

7 þan

10 yen

13 þan

16 þen (( þen ))

17 yen

18 yan (( yen ))

21 yan (( yen ))

22 yan (( yane ))

23 þen

25 then thenne

26 þen þenne þen

27 yan ( than yane )

28 yan

29 þen

30 then ( yen )

32 yan

36 þen

38 yan ( yen )

43 þen

44 than

45 yan

46 yan ( yen )

48 than

49 þan (( þan ))

50 yen (( yen ))

51 þan

52 þen

53 yan ( than yane )

54 þen (( þen ))

55 þan

56 þanne (( þene ))

58 yanne

60 þan

61 yen (( yan ))

62 þanne (( þanne þan þenne ))

64 than

65 þen (( þan þenne ))

68 þen

69 þan (( þan þen þen than then ))

70 þen þenne þen þenne

71 than

73 þan

75 yan (( yan ))

79 þan (( þen ))

80 þen ( then )

81 þanne

85 then

99 þan ( þanne thanne )

100 þen

104 yen

110 þan þan

114 yen

115 yen ( yen )

116 than

125 than

126 than then

127 yan

130 þan ( þen )

136 then

140 þen

147 than then

154 yen

162 þan

164 þan

165 þan (( þen ))

167 yen yen

168 yan yan

169 þan (( þen ))

171 þan

172 than

174 yan

175 yan (( yen ))

177 þen

180 yan

181 yan ( yan )

183 yan

184 þen

186 yen

188 yen

189 þen

190 yan ( yen )

191 yen

192 þan ( þen )

193 þen

194 than yan

196 þan (( þa þen ))

197 than ( þan thanne )

198 þan (( þanne than ))

199 yen yen

200 yan yen

201 þen

202 yen ( yen )

203 yan (( yen yen ))

204 yan

205 yan

206 yan ( thann yann )

207 þan

210 yan (( yen ))

211 then

212 yen (( yan yen ))

213 yan

215 þan

217 þan

219 þan

220 yen ( yan )

221 than yanne

222 yan ( yen )

223 þenne þenne ( þen )

225 þan ( þan )

226 þan

227 yen ( than then ) (( yan ))

228 yan

232 than

233 then

234 yen

235 þan ( þen )

236 yan (( yan ))

237 than then (( thenne ))

238 þen (( þan þen ))

240 þen

243 þen (( þan ))

246 thenne ( þenne )

247 þan (( þen ))

257 than yen ( then yan yan )

259 yen (( yen ))

260 þen ( þen )

262 þen (( then ))

278 yan

281 yan (( yanne ))

282 than

287 þan

291 yan

293 then

299 þen ( þen þan þenne then )

300 þen

302 þan þan þanne than

303 þen ( þen )

305 ?than

307 yen

316 þan ( þan than )

319 yen

320 þen

321 þan þe

322 yen

349 yen

357 þan þen

358 yan

361 yan ( yan ) (( yen ))

362 yan yan ( yen )

364 yan

365 yen

368 than ( then )

373 yen

379 þan

381 yan

382 yen

383 yan ( yan )

389 yan ( yan )

392 yan

394 than

395 than

404 yen

405 yen yen

406 yan yen

410 yan

411 þen

412 yan

419 yen

421 yan

422 þan (( þen than ))

423 þan

424 yan

425 yan

426 than

427 þan (( þan þanne ))

432 þen

454 yen

457 yan

458 yen yhen

460 yan

461 þan (( þanne þane ))

464 þen

465 than then yan yan yen yen

466 yen

467 yan

468 yan

471 yan yan (( than ))

472 yan

473 yan

474 yan ( yan )

476 yan yan

477 yen

478 yan yan yen yen

479 þen

481 yan

483 þan

484 þan yan (( yan yain ))

486 yan

487 yan

488 yen

491 yan

492 yane yen

494 yan yen

495 yen (( yan ))

496 yen ( yen )

497 þen

498 þen

500 yan

501 yan

503 yen (( yan yen ))

504 yen ( yan )

505 þan (( þen ))

506 yan yen

507 yan (( yen ))

508 yen ( yan )

509 yen (( yan ))

510 yan (( yan ))

511 yen ( yan )

512 þan ( þen þenne )

514 yen

515 then

516 than

517 þen ( then )

518 þan

519 then ( þen )

521 yan ( yan )

525 yan

526 yan (( yen ))

527 than

529 þan ( þan )

530 yan ( yen )

531 þen then ( than )

534 þan

536 than ( thane thanne )

537 than (( than then ))

539 þan þen (( than then ))

540 than ( then )

541 yan (( yen ))

544 yan

545 than yan

549 yen (( yan ))

550 þan ( þen )

551 þan (( þan ))

552 þan (( þan yan ))

553 þanne

554 thanne

556 þan

557 þan (( than ))

558 þan

559 þan þan ( þanne )

560 yen ( then )

561 þan (( þan ))

562 þan yan (( þanne þanne ))

574 yan yanne

576 yan

577 yan ( yen ) (( yanne ))

578 then

579 yen ( then )

580 than ( þan )

581 then yanne

583 yen (( then ))

584 þen then

588 yan

590 yan (( yen ))

591 þen

592 yan (( yen ))

593 þan þan

595 yan ( yen )

596 yan yen ( then )

597 then ( þen )

598 yen (( yan yen yenn ))

599 yan

601 yen ( yenne )

603 yan yen

604 yan

607 yan

608 yen

610 yan

611 than then

618 yan

619 thanne thanne thanne thanne

626 than

628 yan

630 þan

634 þan ( þanne þanne )

637 yan ( yane yanne )

638 þan

639 þan

640 yan

642 þan

645 yan

649 yan yan

651 þan

652 than yan

659 yan (( ȝan than ))

660 thanne than

661 þan

666 than yan

669 þanne thanne

671 yan ( than )

672 þan þanne

673 þan

676 þenne þen

677 þenne ( þen )

678 þan þen

698 þan

699 than (( þan ))

702 þen ( þen )

704 þan than

705 þan

709 þan

714 yan yen

715 yen

717 þen

726 þen

730 þen

734 þan (( no ))

735 yan

736 than

737 þan ( þan )

738 þan

739 þanne

740 þen

741 þan ( þan þanne )

742 þan (( þan ))

743 þan

745 þan (( þanne ))

747 þan ( þanne þanne ) (( þan þane ))

748 þan

749 þan (( þan ))

750 then

752 þan þan

753 þan

754 þan þanne ( þanne þane )

755 þan (( þan ))

761 þan þane ( þanne )

762 þan

763 þen (( þan þenne ))

764 þen þen then

765 yan (( yan yen ))

766 þan

767 þan than then

774 þan (( þan ))

776 þan ȝan yan yane yanne

804 þan ( then ) (( þan þen than ))

901 þan ( than )

905 þan

910 yan

913 yan

927 yan (( yen ))

1001 yan

1127 then

1133 yan

1184 then

1199 yen

1232 the

1243 yan

1257 than

1287 then

1348 þan

1349 yan ( yane ) (( yanne ))

1351 yan

1359 yan

1360 then

1361 yan yan

1363 nor

1364 þan

1366 yen

1455 yen

4003 than (( nor than then ))

4005 than

4006 nor

4008 then

4011 then

4015 than

4017 than thanne

4030 than

4037 þan þen

4041 þan yan ( yan )

4057 þan þanne

4063 þan (( than ))

4074 þan Than ( than )

4103 yan yan ( þan )

4218 þen (( þan ))

4230 þan

4231 þan

4239 þan þen þenn þenne

4241 þan

4245 þen than then ( þan )

4252 yanne yanne ( yan )

4265 than (( þan than ))

4266 þan þanne yan yan

4267 þan ( þanne )

4271 than than (( thanne ))

4273 þan þen thane thene

4276 þen þenne ( þan )

4279 þan þan ( þen )

4280 þan than yan

4285 þen

4289 þan yan (( yan ))

4290 þan yan

4470 than

4564 thanne yan

4565 þan (( ȝan ))

4566 yan yan ( yane )

4567 þan

4568 þan than yan ( Than )

4569 þan yan

4571 þan þanne (( þan þanne ))

4620 þan yan (( yan ))

4621 than yan

4622 yan yanne

4624 þan than

4627 yan

4629 þanne yan

4633 þan

4635 þan than

4636 than thanne

4646 þan

4647 þan yan

4648 þan yan (( than ))

4656 þan þan than (( þan than ))

4662 þan than

4663 þan yan ( yanne )

4665 þanne yanne ( yan )

4668 þan yan yanne (( yan yene ))

4670 Than Thane than

4675 þan þen

4679 þen þen

4680 þan þen

4681 þanne

4682 þen þenne ( þenne )

4683 þan þen ( þenne )

4684 then

4685 than

4686 þan

4689 þanne þen

4707 þan þanne þen

4708 þan

4710 þan

4711 þan

4768 þan þan

4773 þan ( þan þanne )

5010 þan þen

5040 þan þane than thanne then ( thyn )

5051 þan (( Thanne ))

5052 þan ( þanne ) (( þan ))

5062 þan þen than then

5063 þan than

5064 þan (( than ))

5071 þanne

5090 þan

5101 then

5111 þan (( þan ))

5112 þan

5120 than

5130 þan (( þane ))

5150 than thenne ( thanne then )

5171 þen þen then then (( than ))

5173 than then

5180 than thenne

5190 than ( then )

5200 þan than

5210 þan þen than then

5220 þan

5250 þan þanne ( þenne )

5260 þan þen then

5270 þan ( þanne )

5281 þan (( þan ))

5291 then (( than the ))

5292 then

5294 then

5295 than (( þan þan ))

5300 þan

5311 þan þen than then

5312 þan

5313 þen ( þan )

5314 than

5320 þan

5331 þan þen

5350 þan

5371 þanne

5411 than (( þan ))

5412 than thanne ( þan þen thenne )

5420 þan

5430 þan

5440 þan

5450 þan

5460 þan

5470 þan

5480 than

5490 þan

5510 þan ( þand )

5520 þan

5530 þan

5570 þan ( than )

5580 þan

5591 þan than

5592 þan ( than ) (( then ))

5601 þan ( than then ) (( þen ))

5602 than ( thanne ) (( þan þanne þenne ))

5610 þan þen then ( than )

5620 þan ( þen )

5630 thanne thenne

5641 than thanne ( thenne )

5651 þan þanne ( þanne ȝanne than thanne )

5652 þan ( þan )

5653 þan þanne þen

5654 þan ( þanne ) (( þen ))

5655 þan þanne

5657 þan þanne

5660 þan

5670 þan

5680 þan ( þanne þen Thane )

5690 þan

5700 þan þanne

5710 þan

5730 than

5740 þane þene

5750 þan þanne

5760 thanne

5770 than

5780 thanne

5790 þan

5801 þanne Thanne thanne ( than ) (( þan thenne ))

5802 thanne ( þen than then thenne )

5810 þan þen þenne

5820 þen then ( than )

5831 þan dan

5840 þan (( þan ))

5850 þan

5860 þan

5881 þan

5900 þane

5910 then

5920 þan

5930 þan dan

5950 þan þanne

5960 þane

5970 thanne

5980 þan

5990 than

6010 þan

6030 þan

6040 þen Then

6080 þan than ( then )

6090 þanne than thanne

6100 þan

6110 þan ( þanne )

6120 then ( than thenne )

6130 þan ( Than thanne )

6140 þen þen þene

6151 þan than (( then ))

6152 þan than

6161 þan than than

6170 þan ( þen )

6180 þan

6190 þan ( þen )

6200 þan

6210 þan

6220 þan (( þen ))

6230 þan þanne

6240 than ( then ) (( than ))

6250 þan

6260 þan

6270 þan

6280 þan

6290 þan

6300 than

6330 þan

6340 þan ( þane )

6350 þan

6360 þan thanne

6370 þan

6380 þan þanne

6390 þan þen than

6400 than

6410 þan than

6420 than (( then ))

6430 þan

6440 than ( þan )

6445 than

6450 þen

6460 than

6470 than

6480 þan

6490 þan

6500 þan ( þanne )

6510 þan

6520 þan ( þen )

6530 þan

6540 thanne

6550 þan

6561 þan

6570 þan

6580 þan þanne

6590 þan þen

6600 þan þanne

6610 thanne

6620 þan

6630 þan

6640 þen then

6650 þan

6660 þan

6670 þan

6680 þan ( þane )

6690 þan

6700 þane ( þan þen )

6710 þan ( þen )

6720 than

6730 þan ( þen )

6740 then

6751 þan

6761 þan

6770 þan þanne

6790 þan ( þen )

6800 þane ( þan )

6810 þanne ( þan )

6820 þan þen

6830 than ( then )

6850 þan

6860 þan þanne

6870 þan

6890 þan ( þen )

6900 þan ( þane ) (( þanne ))

6910 þan than

6920 þane

6940 þan þanne

6950 þan

6960 þan

6970 þan þane þanne

6980 þan

6990 þan

7000 þan ( þanne )

7010 þan

7020 þan

7040 þan Than

7051 þan

7052 þan

7060 þan ( þen )

7070 þan þane

7080 þan ( þan ) (( þen ))

7100 þan ( þane þanne þen )

7110 þan

7120 þane

7130 þan ( þen )

7151 þan

7160 þan

7170 þen

7180 þan

7190 þan ( þen þenne then )

7200 þan

7211 þan

7220 þan ( þanne þen )

7230 þan þen þenne

7240 þan

7250 þan ( Than )

7260 þanne ( þan ) (( þan ))

7271 þan þanne

7280 þan

7290 þan (( þanne þanne þen than ))

7300 þan (( þan þanne þanne ))

7310 þan

7320 þan (( þan þanne ))

7330 þan ( þen þenne ) (( than ))

7340 yan yan yen yen

7351 þen ( þan )

7352 þen

7361 þen ( þan then )

7370 þan þan

7380 þan (( þanne þen ))

7391 þan (( þen ))

7392 þan

7410 þen

7420 þan (( þanne þen þenne ))

7430 þan

7450 þen ( þenne Then ) (( þenne Thenne ))

7460 þan

7481 than then (( the ))

7500 þan (( þen ))

7510 þan than

7520 þan (( þan ))

7550 þen þenne

7560 þan þen than ( then )

7591 þen þenne

7600 þen

7610 then ( than )

7620 then

7630 þen

7640 þan þen

7650 þan

7660 þen ( þenne )

7670 þen

7680 þan (( þen ))

7690 þan

7700 than then thenne

7710 þan

7731 þen ( then )

7732 þen

7740 þen þenne

7750 þan ( þanne )

7760 þan

7770 then thenne

7780 þan þanne þen (( þe ))

7800 þan þen

7810 þan

7820 þan than

7830 þan ( þen )

7841 than (( þan ))

7890 þan

7901 þan þen than

7980 þen than then

7990 þen ( þan )

8000 þan ( þanne þen )

8010 þan ( þen )

8040 þan ( þanne þenne than )

8050 þan ( þen þenne )

8070 then

8110 þan

8160 þan

8180 þan

8190 þanne þen Thanne Thenne

8210 þan

8301 than

8310 þan thanne

8320 þan þanne

8330 þan

8350 þan than

8360 þan

8371 þan þen then

8380 þane than thanne

8390 than thanne yan

8420 þan

8430 yane

8440 þan

8450 þan

8460 than

8480 than thanne

8491 þan

8640 thane yan

8680 yan

8690 yan

8730 þan

8870 þan þan

9250 þan than thane

9260 þen

9300 þan ( þen )

9320 than ( þan )

9330 þan

9340 þen ( þan )

9350 þan þanne

9360 þan

9370 thanne

9380 than

9390 þan þan

9400 þan

9420 þan

9430 þan

9440 than

9450 than

9460 þan

9470 than

9480 þan

9490 þan than thanne

9500 þan

9510 þane than

9520 than then

9530 then

9580 þan

9590 þen than then ( thanne )

9610 þan

9700 þanne þan þanne thanne thanne